Thesis Ugent Rechten

Van Langenhove mag – met het oog op het afwerken van zijn thesis – de bibliotheek van de faculteit Rechten acht uur per week betreden. Begin januari wist Het Nieuwsblad te melden dat de omstreden opiniemaker nog steeds offi­cieel lid is van de nieuwe raad van bestuur van de universiteit.“Maar door een tijdelijke ordemaatregel mag hij de UGent-gebouwen niet betreden en kan hij dus ook niet zetelen. Intussen blijft zijn zitje leeg omdat zijn plaatsvervanger zich heeft teruggetrokken”.“De tuchtcommissie voor studenten onderzoekt momenteel de kwestie in alle onafhankelijkheid en formuleert op basis van het onderzoek een advies over een eventuele tuchtsanctie.

Tips en advies , volgens een aantal inhoudelijke eisen die in het masterproefreglement omschreven zijn (cfr. Ook de wijze waarop het onderwerp tot stand komt verloopt volgens de procedure die in het masterproefreglement beschreven wordt.Dat is momenteel mogelijk voor de concepten "Prak Si S" en "Ius Start", waarvan men kennis kan nemen door het volgen van de link naar een specifieke informatiepagina.Op dezelfde pagina leest men ook nog een korte duiding over het concept "moot court".Deze studenten kunnen ervoor opteren in hetzelfde masterproefdomein te blijven, maar dienen daarvoor een algemeen verzoekschrift in te vullen (zie elders op het studentenportaal) uiterlijk voor vrijdag 27 september 2019 om 08.00 uur.Zowel voor de keuze van werkcolleges en seminarie als voor de keuze van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus de keuze van het masterproefdomein) MOET de student verplicht deelnemen aan de facultaire verdeelprocedure die aanvangt met het kenbaar maken van de keuzes via deze link (link beschikbaar bij de aanvang van het academiejaar) en dit vanaf de eerste maandag van het academisch jaar (14.30 uur) tot de daaropvolgende maandag (08.00 uur).Dries Van Langenhove, de populaire maar omstreden opiniemaker en oprichter van de alternatief-rechtse jongerengroep Schild & Vrienden, is nog steeds officieel lid van de raad van bestuur van de Universiteit Gent.Wel blijft hij aan een tuchtonderzoek onderworpen naar aanleiding van de veelbesproken PANO-reportage begin september vorig jaar.In een streven naar de best mogelijke verdeling tussen het aanbod en de keuze van de studenten, verloopt de toewijzing van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus de keuze van het masterproefdomein) met de volgende verdelingsregels als uitgangspunt: De keuze voor de masterscriptie deel 1 (en dus het masterproefdomein) is definitief en kan niet meer gewijzigd worden.De masterscriptie deel 2 moet dus ook binnen ditzelfde masterproefdomein geschreven worden.Een goed informatiebron hiertoe zou de TOLEDOcommunity "Masterproefonderwerpen Rechten 2019-2020" kunnen zijn, waar sommige masterproefdomeinen informatie posten omtrent de specifieke masterproefonderwerpen die zullen kunnen behandeld of toegewezen worden.Studenten die vorig academiejaar niet geslaagd waren worden verondersteld de keuzeprocedure opnieuw te doorlopen (en dus toch eventueel een nieuw masterproefdomein toegewezen te worden).

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Ugent Rechten

 • Compleet overzicht van alle scriptieprijzen - Scribbr
  Reply

  Met het uitreiken van de Best Thesis Awards wil Fujifilm studenten. Het is de eerste scriptieprijs speciaal voor studenten fiscaal recht en fiscale. De Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent looft in.…

 • We bereiden je voor op je examen en optimaliseren je.
  Reply

  Voor thesisbegeleiding of het hulp bij het schrijven van papers kan je ook bij ons terecht. We hebben ook. bijlessen 1ste bachelor Rechten Universiteit Gent.…

 • Advocaat worden - Advocaat.be
  Reply

  Een rechtenopleiding biedt een waaier aan carrièremogelijkheden. naar Joke De Paepe UGent voor haar masterproef over onbetwiste schuldvorderingen.…

 • Statuut Student-Zelfstandige - Durf Ondernemen!
  Reply

  Het statuut student-zelfstandige is een sociaal juridisch statuut dat je recht geeft op. Het is een extern statuut waar UGent niet in betrokken is en dat wettelijk. Je hoeft in je thesisjaar dus geen extra studiepunten op te nemen om tot 27.…

 • Bachelor en master of laws in de rechten - VUB
  Reply

  Maart 2017. Ben Schaumont LLB, masterstudent Rechten, Universiteit Gent. De masterproef bestaat uit twee onderdelen Masterproef I onderzoeksplan.…

 • APR-Prijs
  Reply

  De prijs wordt toegekend per rechtsfaculteit KULeuven, UGent, UAntwerpen. Dupont Jef “De minderheidsvordering naar Belgisch recht een kritische.…

 • FACULTEIT RECHTEN Masterproef - Document Server.
  Reply

  Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van. Na 5 jaar rechtenstudie maak ik het dankwoord op van mijn masterscriptie.…

 • Bijles Thesis-scriptiebegeleiding BijlesHuis - Vind de.
  Reply

  Op zoek naar de beste hulp bij thesis-scriptiebegeleiding? Vertrouw. Universiteit Gent; Vrije Universiteit Brussel; Artevelde Hogeschool; Universiteit Antwerpen.…

 • Masterproef Toon Brawers.pdf
  Reply

  Universiteit Gent. Academiejaar 2012-13. Aansprakelijkheid van internet service providers. Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten'. Ingediend door.…

The Latest from yarsm.ru ©